Święto Komisji Edukacji Narodowej

             Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku zaprasza wszystkich rodziców i uczniów na uroczystą akademię z okazji DEN, która odbędzie się dnia 15 października 2019r. o godz. 11.50 w budynku szkoły (sala gimnastyczna).  W tym dniu również  pierwszoklasiści w sposób uroczysty zostaną przyjęci do grona uczniów naszej szkoły .

Ponadto przypomina się, że 14.10.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno — wychowawczych (ewentualną konieczność opieki nad dzieckiem należy zgłosić w formie pisemnej do 10.10.2019r. tj. czwartek do wychowawcy klasy).

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii