Spotkanie z rodzicami

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie, które odbędzie się dnia 13.09.2019r. tj. piątek, o godz. 16.00 — sala gimnastyczna.

Porządek spotkania:

  • pedagogizacja rodziców na temat: „Jak skutecznie motywować dziecko do nauki?” (ok. 60min.)
  • spotkanie z wychowawcami klas I — VIII — godz. 17.00
  • spotkanie nowo wybranych rad oddziałowych rodziców z dyrektorem (ok. 17.45) — sala nr 23.

Dyrektor zachęca rodziców do zapoznania się z projektem programu wychowawczo‐profilaktycznego, który zamieszczony jest na stronie szkoły. Każdy rodzic ma prawo wnieść uwagi do projektu programu podczas spotkania rad oddziałowych.  Do konsultacji rodziców poddaje się również propozycje dni wolnych od zajęć (dyrektorskich) oraz długość trwania przerw międzylekcyjnych.

Bożena Chorążak