Propozycja dni wolnych od zajęć w roku szkolnym 2019/20

Poniżej przedstawiona została propozycja dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20:

14 października 2019 r. (Święto KEN)

18 października 2019 r.

2–3 stycznia 2020 r.

21–23 kwietnia 2020 r.(egzamin ósmoklasisty)

11 czerwca 2020 r. (Boże Ciało)

Propozycja ta zostanie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców. Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać do dyrektora szkoły.

admin