Projekt Programu wychowawczo‐profilaktycznego — do zapoznania się

Rada Pedagogiczna opracowała projekt Programu wychowawczo‐profilaktycznego na rok szkolny 2019/20. Prosimy rodziców o zapoznanie się z treścią programu i zgłoszeniu ewentualnych uwag do szkoły (dyrektor, wychowawca).

Poniżej znajduje się odnośnik do projektu:

Pobierz Projekt Programu wychowawczo‐profilaktycznego Zespołu Szkół w Niebocku — format PDF