Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych oraz Rady Rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w dniu 28.08.2019r. o godz. 16.00, w budynku przedszkola odbędzie się spotkanie organizacyjne  z rodzicami dzieci przyjętych do Przedszkola Gminnego w Niebocku na rok szkolny 2019/20.

Jednocześnie informuje się, że po spotkaniu z rodzicami dzieci przedszkolnych, około godziny 17.00,
w budynku szkoły odbędzie się spotkanie Rady Rodziców działającej w roku szkolnym 2018/19.

Bożena Chorążak