ZBIÓRKA PIENIĘDZY DLA SIÓSTR MICHALITEK NA MISJE W KAMERUNIE

      Misja Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła  od 1984 roku troszczy się o los dzieci osieroconych i ubogich  w Afryce i innych krajach – zgodnie z pragnieniem bł. Ks. Bronisława Markiewicza i Sł. B. Matki Anny Kaworek – założycieli Zgromadzenia. Siostry odpowiedzialne są za oratoria (świetlice), do której uczęszczają dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, którzy otrzymują posiłek (dla wielu z nich jest to jedyny posiłek w ciągu dnia) i zorganizowane zajęcia. Katechizują w państwowych szkołach i przedszkolach. Organizują kolonie dla dzieci z biednych wiosek afrykańskich. W jednej  z takich misji przebywała i pracowała Nasza rodaczka z Niebocka — siostra Rozalia Oleniacz, przyczyniając się do rozwoju  misji Nguelemendouka na wschodzie Kamerunu.

    Wychodząc naprzeciw potrzebom i solidaryzując się z misjonarzami członkowie Szkolnego Koła Caritas z klasy III B gimnazjum w Niebocku w osobach: Patrycja Sabik, Maria Rachwalska, Izabela Adamska, Szymon Klimkowski, Weronika Szelest, Magdalena Skałkowska, Małgorzata Barszczowska, Julia Kucharska, Klaudia Dobosz (koordynator akcji), zorganizowali akcję sprzedaży słodkości. Hojność  uczniów i pracowników przerosła nasze oczekiwania. W ciągu dwóch dni ze sprzedaży ciast, babeczek i innych słodyczy zebrano 335 zł. Ponadto nadal trwa zbiórka „groszówek”. Wprawdzie jeden grosz to tak niewiele, jednak chcemy uświadomić jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Pieniądze zostaną przekazane na konto wskazane przez Zgromadzenie Sióstr Michalitek.

  Szkolne Koło Caritas pragnie podziękować za Waszą aktywność wyrażaną w różnych formach wsparcia.

AP

zdjęcia: Sara Pach

                                                                            https://www.facebook.com/siostrarozalia.oleniacz.1?epa=SEARCH_BOX

http://misje.michalitki.pl/category/galeria/

 

 

 

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii