Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy Dydnia, szczególnie mieszkańców Niebocka, którzy ukończyli 25 rok życia, na bezpłatne szkolenia w ramach programu „Internet bez barier w gminie Dydnia”.

Tematyka szkoleń w Niebocku:

  • Rodzic w internecie,
  • Kultura w internecie.

Ponadto uczestnicy szkoleń nabędą podstawowe umiejętności związane z obsługą komputera.

Formularze zgłoszeniowe należy pobrać w sekretariacie szkoły, w godz. 7.30 — 13.30, w terminie do 5.07.2019r.

Bożena Chorążak