Spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo podczas wakacji

         W piątek 13 czerwca policjanci z Komendy w Dydni spotkali się z uczniami naszej szkoły. Tematem przeprowadzanych zajęć było bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku.
Przed zakończeniem roku szkolnego policjanci przypomnieli podstawowe zasady ruchu drogowego, jakie powinien przestrzegać pieszy i rowerzysta na drodze. Ponadto uświadomili dzieciom jak ważne jest bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku. Policjanci omówili na jakie niebezpieczeństwa narażone są młode osoby podczas beztroskiej zabawy oraz jak postępować, aby uniknąć takich zagrożeń.

E. Wojnicka