Informacja dotycząca pracy przedszkola w okresie wakacyjnym

Na podstawie zarządzenia nr 153/2019 Wójta Gminy Dydnia  z dnia 7 czerwca 2019r., Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku  informuje, że Przedszkole Gminne w Niebocku czynne będzie w miesiącu sierpniu 2019r., natomiast w miesiącu lipcu pracować będzie Samorządowe Przedszkole w Dydni.

Przedszkola przyjmują na te miesiące dzieci z terenu gminy Dydnia, które w roku szkolnym 2018/19 uczęszczają do przedszkoli.

W celu organizacji pracy przedszkoli należy złożyć deklarację wakacyjną w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego, którą można pobrać ze strony www.zsniebocko.pl lub w sekretariacie szkoły.

W/w deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie do 27.06.2019r.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii