„Ciekawi świata”- innowacja pedagogiczna dla klasy II i III

W roku szkolnym 2018/19 prowadzona była w naszej szkole metodyczno‐programowa innowacja pedagogiczna „Ciekawi świata” skierowana do zdolnych uczniów z klas II‐III.

Miała ona na celu popularyzację wiedzy z różnych dziedzin nauki, rozbudzanie i rozwijanie pasji badawczej u dzieci i otwarcie ich umysłów na twórcze eksperymentowanie. Podczas zajęć uczniowie musieli wykazać się umiejętnością koncentracji, wytrwałością w pracy, logicznym i kreatywnym myśleniem. Uczyły się współdziałania w grupie i wzajemnej pomocy. Ćwiczyły też swoje zdolności manualne. Rozwijały swoje kompetencje komunikacyjne, naukowo‐ techniczne i społeczne.

Zagadnienia realizowane na zajęciach pochodziły z różnych dziedzin, a dotyczyły np. nauk przyrodniczych, matematycznych, chemicznych, oraz wiedzy społecznej. Dzięki temu dzieci miały możliwość odkrywać i rozwijać swoje talenty i każde z nich miało szansę na odniesienie indywidualnego sukcesu.

Innowacja cieszyła się dużą popularnością wśród dzieci, a trwałe wytwory powstałe na zajęciach były prezentowane w klasie, albo zabierane przez dzieci do domów.

Innowacja przyczyniła się do tego, że naturalna chęć eksperymentowania występująca u dzieci, stopniowo przeradzała się w ukierunkowany proces polegający na obserwacji naukowo‐ badawczej i dostrzeganiu związków przyczynowo‐ skutkowych zachodzących w świecie. Dzieci przekonały się, że wiele zjawisk występujących w przyrodzie można wytłumaczyć w sposób naukowy, a dodatkowo, że nauka wcale nie musi być nudna.

A. Adamska
E. Hołówka
J. Rajtar‐Żaczek