Ważne informacje dla uczniów i rodziców

Ważne terminy związane z zakończeniem roku szkolnego

- do 31.05.2019r. — klasyfikacja uczniów — wystawienie propozycji ocen,

03 — 05.06.2019r. — przekazanie informacji o proponowanych ocenach rodzicom, zwrot do wychowawców,

12.06.2019r. — ostateczna klasyfikacja uczniów,

14.06.2019r. — konferencja klasyfikacyjna,

21.06.2019r. — zakończenie roku szkolnego.

 

Bożena Chorążak