Tydzień Bibliotek w klasach I‐III

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8–15 maja Tydzień Bibliotek — program promujący czytelnictwo i korzystanie z bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W naszej szkole przedsięwzięcie to objęło najpierw dzieci przedszkolne, a następnie uczniów klas I — III. Magiczne spotkania z książką i jej dziecięcymi bohaterami przeprowadziła w klasach początkowych pani bibliotekarka Anna Wójcik. Poprzez konkursy, quizy, głośne czytanie i omawianie fragmentów baśni uświadomiła ona naszym najmłodszym uczniom, jak ważne w życiu człowieka jest obcowanie z książką. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje u dzieci, kształtują kompetencje językowe i zakorzeniają w kulturze, a dodatkowo jako piękne przedmioty umożliwiają pierwsze zetknięcie ze sztuką. Na początku przygody z książką właśnie literatura dziecięca staje się wspaniałym przewodnikiem pomagającym dziecku odkrywać otaczający go świat. To ona rozbudza jego wyobraźnię, ubogaca słownictwo i inspiruje do bycia twórczą osobą. Dlatego warto czytać zawsze, nie tylko w czasie trwania Tygodnia Bibliotek. I takie postanowienie podjęło wielu uczniów klas I‐ III po spotkaniu z panią Anią.

J. Rajtar‐Żaczek

 

Tagi: , ,