Spotkanie Rady Rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku zaprasza wszystkich rodziców na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się dnia 9.05.2019r. tj. czwartek, o godz. 19.00.

Spotkanie dotyczyć będzie organizacji Dnia Matki i Ojca.

Bożena Chorążak