Informacja dla uczniów i rodziców

W związku z zawieszeniem strajku w Zespole Szkół w Niebocku dyrektor informuje, że od dnia 24.04.2019r. tj. środa zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z planem zajęć.

Bożena Chorążak