Informacja dla uczniów i rodziców

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w dniu 30.04.2019r. tj. wtorek dla uczniów klas IV — VIII oraz III gimnazjum odbędą się trzy pierwsze lekcje do godz. 10.35, a następnie  prezentacja projektu „Trzymaj formę” wg planu:

  • przedstawienie grupy teatralnej pt. „Balladyna”,
  • prezentacja projektów,
  • quiz,
  • olimpiada sportowa,
  • zabawa przy muzyce,
  • rozgrywki sportowe.

Zajęcia dla wszystkich klas uczestniczących w tym przedsięwzięciu zakończą się o godz.14.15, natomiast uczniowie klas I — III zajęcia w tym dniu kończą zgodnie z planem zajęć.

Jednocześnie przypomina się, że dzień 02.05.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych. Zajęcia opiekuńcze zostaną w tym dniu zorganizowane w przypadku, gdy do dnia 30.04.2019r. zostanie zgłoszona przez rodziców do wychowawców potrzeba zorganizowania takowych zajęć.

Bożena Chorążak