Informacja dla rodziców i uczniów

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w związku ze strajkiem nauczycieli odwołuje się zajęcia dydaktyczne w szkole w dniach 8, 9.04.2019r. W tych dniach zorganizowane będą zajęcia opiekuńcze dla wszystkich uczniów potrzebujących takiej opieki. Opieka pełniona będzie w godzinach, zgodnie z planem lekcji ucznia. Zajęcia świetlicowe odbędą się normalnie, zgodnie z harmonogramem.

W przypadku, gdy zostanie podpisane porozumienie związków zawodowych z rządem strajk zostanie odwołany, a informacja o tym oraz o innych zmianach zostanie przekazana poprzez stronę internetową szkoły w niedzielę 7.04.2019r.

Ponadto przypomina się, że 10,11,12.04.2019r. oraz 15,16,17.04.2019r. w związku z egzaminami gimnazjalnymi i ósmoklasistów, które odbędą się bez zakłóceń, zajęcia dydaktyczno‐wychowawcze dla uczniów klas I — VII nie odbędą się – są to dni wolne od zajęć dydaktyczno‐wychowawczych pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Zajęcia w przedszkolu odbywają się bez zmian.

Bożena Chorążak

 

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii