Uroczystość Patrona Szkoły Podstawowej

      4 dzień marca każdego roku to szczególna data dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Niebocku, gdyż jest to dzień poświęcony patronowi placówki królowi Władysławowi Jagielle.

     Stałą częścią obchodów  Dnia Patrona jest udział całej społeczności szkolnej we Mszy  Świętej odprawianej w kościele parafialnym. Po jej zakończeniu wszyscy udają się do budynku szkoły, aby uczestniczyć w uroczystej akademii.

      W tym roku swoją obecnością zaszczycili  nas starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  pani Barbara Dżugan, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dydni pani Jolanta Bieda, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji i Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko  Dariusz Źrebiec, dyrektorzy szkół  z terenu gminy, emerytowani nauczyciele naszej szkoły oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

     Okolicznościowa część artystyczna zaprezentowana przez uczniów, przybliżała  dokonania Jagiełły w czasie 48 lat jego panowania, jego niezwykłe zwyczaje, które dziwiły ludzi ówczesnych oraz związki króla z naszym regionem.

        W przedstawieniu, oprócz narracji kronikarskiej,  uczniowie zaprezentowali scenę „Pasowania na rycerza” oraz „Rycerskie ślubowanie damie serca”.  Duże wrażenie na zebranych zrobiła oprawa muzyczna oddająca klimat epoki.  Pod kierunkiem pani Jolanty Irzyk uczniowie wykonali psalm „Kleszczmy rękoma”, utwór instrumentalny na fletach prostych oraz taniec menuet. Całości dopełniły kostiumy i  scenografia wykonane z wielką dbałością o szczegóły przez państwa Halinę i Piotra Ruszlów.

      Po zakończeniu części artystycznej  starszy wizytator pani Barbara Dżugan odczytała list w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch,  skierowany do całej społeczności szkolnej. Następnie głos zabrała dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Dydni pani Jolanta Bieda, która złożyła życzenia z okazji Dnia Patrona w imieniu Wójta Gminy Dydnia pani Alicji Pocałuń.

            Dokonano rozstrzygnięcia szkolnego konkurs wiedzy o patronie szkoły. Największą wiedzą wykazali się:

w kategorii klas II‐III

Błażej  Żak — I miejsce

Judyta Zubel — II miejsce

Martyna Kopczyk— III miejsce

w kategorii klas IV – VI

Amelia Żak — I miejsce

Sandra Wanic — II miejsce

Julia Stabryła — III miejsce

Wszyscy laureaci otrzymali z rąk pani wizytator  dyplomy i nagrody książkowe.

      Na zakończenie uroczystości uczniowie ósmej klasy złożyli życzenia wszystkim paniom  i dziewczętom z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet oraz obdarowali wszystkich słodkimi upominkami ufundowanymi przez radę rodziców.

M. Czerkies