WAŻNE TERMINY

W związku ze zbliżającym się zakończeniem I semestru roku szkolnego 2018/19 dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje o ważnych terminach:

do 8.01.2019r. — podanie uczniom propozycji ocen z przedmiotów oraz zachowania

9 – 11.01.2019r.  – przekazanie informacji o proponowanych ocenach rodzicom,                                zwrot podpisanych informacji do wychowawców

do 23.01.2019r. – termin ostatecznego wystawienia ocen semestralnych

25.01.2019r., godz. 14.30 – konferencja klasyfikacyjna

25.01.2019r. – zakończenie I semestru.

6.02.2019r., godz. 15.00 – 17.00 – spotkanie wychowawców z rodzicami

9.02.2019r. – 24.02.2019r . – ferie zimowe.

 

Ponadto informuje się, że:

10.01.2019r. o godz. 16.00 – odbędzie się spotkanie Rady Rodziców, na którym omówione zostaną sprawy związane z organizacją Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu oraz szkole.

Bożena Chorążak

 

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii