3 grudnia — Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE SĄ WŚRÓD NAS — pod takim hasłem po raz pierwszy w naszej szkole obchodzony był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Jest to święto ustanowione w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, wpisane do kalendarza z datą 3 grudnia.

Obchody zainicjowali nauczyciele wspomagający i wspólnie  z wychowawczynią  klasy II przeprowadzili zajęcia dla uczniów tej klasy. Głównym  celem spotkania było przybliżenie  problemów osób z niepełnosprawnością wzrokową, słuchową, ruchową i intelektualną, jak również zwiększenie świadomości uczniów w temacie niepełnosprawności oraz integracji, która jest  szansą dla dzieci niepełnosprawnych i daje możliwość prawdziwego włączenia się w życie społeczności szkolnej.

Ponadto dzieci mogły uczyć się tolerancji, otwartości i szacunku dla każdego człowieka w sposób inny niż dotychczas. Mogły same choć przez chwilę doświadczyć „bycia niepełnosprawnym” i porozmawiać o swoich odczuciach.

Zajęcia rozpoczęły się od rozmowy na temat czym jest niepełnosprawność i jakie są jej rodzaje. Następnie dzieci obejrzały krótki film na temat autyzmu. Później uczniowie z wykorzystaniem zatyczek do uszu, opasek na oczy czy wózka inwalidzkiego mogli doświadczyć, w jaki sposób osoby niepełnosprawne odbierają otaczający ich świat. Wszyscy próbowali pisać ustami, pokonać odległość tylko przy pomocy rąk, poruszać się po klasie mając zasłonięte oczy, poruszać się na wózku, czy też usłyszeć co mówią inni, kiedy sami mieli stopery w uszach. Warto dodać, że uczniowie klasy II uczą się języka migowego, aby lepiej komunikować się ze swoim głuchym kolegą. Dzisiaj właśnie Maciej przez chwilę wcielił się w rolę nauczyciela i przypominał kolegom alfabet i znaki języka migowego. Dzieci zobaczyły również alfabet Braillea, dotykały tekstu zapisanego dla osób niewidomych, a później same miały odczytać zapisane tym alfabetem słowa.

Udział w tych zajęciach uświadomił uczniom jakie problemy  swoim życiu napotykają osoby niepełnosprawne.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych jest wyjątkową okazją, by przez doświadczanie  pokazać dzieciom jakie bariery i ograniczenia  utrudniają swobodne  funkcjonowanie osobom z różnymi niepełnosprawnościami.

Chcemy, aby 3 grudnia na stałe wpisał się do kalendarza świąt i uroczystości w naszej szkole.

A.S-B

 

Tagi: ,