Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2017/2018

      Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 rozpoczęliśmy przemarszem społeczności szkoły z pocztami sztandarowymi  do pobliskiego kościoła i uczestnictwem we Mszy św. odprawionej przez ks. dziekana Edwarda Stępnia oraz ks. katechetę Pawła Bajgera.

      Po powrocie do szkoły wszyscy zebrali się w pięknie przygotowanej na tę okoliczność sali gimnastycznej. Tę część uroczystości rozpoczęła przewodnicząca szkoły Weronika Przystasz, na której komendę wprowadzono poczty sztandarowe i dokonano uroczystego przekazania sztandaru Gimnazjum im. Św. Jana Kantego młodszym kolegom. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły Bożena Chorążak przywitała gości  przybyłych na uroczystość. A zaszczycili nas swoimi osobami Wójt Gminy Dydnia Jerzy Ferdynand Adamski, radny Niebocka Grzegorz Rachwał, nauczyciele emeryci  Helena Sąsiadek i Andrzej Zajdel, przedstawiciele rady rodziców z przewodniczącą Beatą Sąsiadek oraz rodzice.

      Następie uczniowie oddziału przedszkolnego przedstawili część artystyczną, po której wójt J.F. Adamski, dyrektor szkoły B. Chorążak oraz wychowawczyni klasy zerowej M. Dmitrzak dokonali wręczenia upominków oraz dyplomów ukończenia „zerówki”. W kolejnej części uroczystości uhonorowani zostali absolwenci gimnazjum. Oni również z rąk Wójta J.F. Adamskiego, dyrektor B. Chorążak oraz wychowawczyni M. Adamskiej otrzymali dyplomy ukończenia szkoły oraz gratulacje i życzenia powodzenia w dalszej nauce. Dziewięcioro  uczniów kończących szkołę odebrało świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom uroczyście wręczono Listy Gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie ich dziecka. Absolwenci gimnazjum podziękowali za wszystko w części artystycznej, która oprócz  wdzięczności wyrażała żal i smutek z powodu konieczności pożegnania się z miejscem i ludźmi, z którymi przeżyli pewien etap swego życia. Swoją wdzięczność wyrazili słowami, śpiewem oraz pięknymi bukietami kwiatów. Natomiast uczniowie młodszej, czyli II klasy gimnazjum, na otarcie łez podarowali swoim kolegom słowa obiecujące przyjaźń i pamięć oraz symboliczną różę.

      Po części artystycznej dyrektor B. Chorążak przystąpiła do wręczania dyplomów wzorowego ucznia pozostałym klasom. Swoją ciężką pracą i wytrwałością na takie wyróżnienie zasłużyło w naszej szkole 71 uczniów. Dyplomy za 100% frekwencję odebrało 12 uczniów. Nagrody otrzymali również uczniowie wyróżniający się w konkursach przedmiotowych, artystycznych, w sporcie, za przynależność do szkolnych organizacji, za pracę społeczną na rzecz szkoły, za godne jej reprezentowanie w środowisku lokalnym oraz za wolontariat.

      Największym wyróżnieniem wprowadzonym w tym roku szkolnym w naszej szkole jest wpis do Złotej Księgi uczniów. Aby znaleźć się w niej uczniowie muszą spełnić bardzo wysokie wymagania, a w tym roku jako pierwsi wpisani zostali: Anna SzczepanekWiktor Pierożak.

       Koniec roku szkolnego to również czas podziękowań dla rodziców za pracę społeczną na rzecz szkoły. A takich osób nie brakuje, za co Pani dyrektor B. Chorążak w imieniu własnym i szkoły złożyła szczególne wyrazy wdzięczności. Dodatkowo wręczyła rodzicom najbardziej zasłużonych uczniów zaproszenie na Galę Certyfikatów Wójta Gminy Dydnia „Najlepsi z najlepszych”. W naszej szkole na to wyróżnienie zasłużyło troje absolwentów gimnazjum.

       Po zakończeniu uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie spotkali się jeszcze po raz ostatni w tym roku szkolnym ze swoimi wychowawcami, a po odebraniu świadectw mogli udać się do domów, aby rozpocząć upragnione wakacje.

M.Adamska

Galeria zdjęć:

 

Tagi: ,

 

Więcej wpisów w kategorii Gimnazjum