ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku przypomina, że dni 18,19,20.04.2018r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej i klasy II gimnazjum.

W związku z sygnałami od rodziców związanymi z potrzebami zorganizowania opieki świetlicowej w tych dniach informuje się, że opieka taka zostanie zorganizowana dla wszystkich dzieci zgłoszonych do wychowawców klas do dnia 16.04.2018r.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii