Zespół Szkół w Niebocku doposażony na miarę XXI wieku

W ramach programu „Aktywna tablica” nasza placówka oświatowa wzbogaciła się o nowy sprzęt multimedialny: projektory i tablice interaktywne. Program w 80 % sfinansowany przez budżet państwa, a w 20 % przez organ prowadzący — Samorząd Gminy Dydnia, umożliwił doposażenie całej placówki w niezbędne pomoce, przez co wzbogacił proces lekcyjny i pozalekcyjny. Obecnie każda klasa równocześnie może rozwijać kluczowe umiejętności  w zakresie technologii informacyjno — komunikacyjnej oraz efektywniej i ciekawiej pracować.

Ponadto szkoła, w ramach własnych środków budżetowych, przygotowała odpowiednie pomieszczenie na gabinet profilaktyki zdrowotnej. Dzięki  złożonemu przez organ prowadzący wnioskowi o udzielenie dotacji celowej  na wyposażenie gabinetu w sprzęt i aparaturę medyczną, w naszej szkole funkcjonuje świetnie doposażony gabinet profilaktyki zdrowotnej.

Za umożliwienie udziału naszej placówce w obu projektach podziękowanie składamy na ręce Wójta Gminy Dydnia oraz pracowników Zespołu Obsługi Szkół w Dydni.

 

Tagi: ,

 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii