ORGANIZACJA UCZESTNICTWA W POGRZEBIE ŚP. STANISŁAWY ZAJDEL

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku informuje, że w dniu 21.02.2018r. tj. środa, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, zajęcia dydaktyczno — wychowawcze we wszystkich klasach zakończą się o godz. 10.30, czyli po trzech pierwszych lekcjach.

Godz. 10.40 (po dożywianiu) — odwozy uczniów dojeżdżających, nie biorących udziału w uroczystości pogrzebowej.

Uczniowie klas I — V mogą uczestniczyć  w uroczystości pogrzebowej tylko i wyłącznie pod opieką rodziców.

Uczniowie klas VI — VII oraz II — III gimnazjum po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców, złożonej we wtorek do wychowawców, będą uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej pod opieką nauczycieli.

Dla tych uczniów szkoła zapewnia transport na cmentarz do Brzozowa i z powrotem.

Po zakończonej uroczystości autobus szkolny odwiezie uczniów dojeżdżających do Wydrnej i Grabówki.

Jednocześnie informuje się, że w tym dniu nie odbędą się zajęcia świetlicowe.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii