„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Stasia ZajdelZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisławy Zajdel

Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Niebocku,

naszej nieodżałowanej Koleżanki,

Oddanej Przyjaciółki,

Kobiety o wspaniałym sercu, niezwykłej radości życia

i ogromnie zasłużonej dla wychowywania najmłodszego pokolenia.

Rodzinie i bliskim serdeczne wyrazy współczucia składają

Dyrektor i Rada Pedagogiczna oraz pracownicy Zespołu Szkół w Niebocku

 Msza Św. Pogrzebowa odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r.
o godz.12.00 w kościele
pw. Świętego Jana Kantego w Niebocku.
Dalsze uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu w Brzozowie.

 
 

Więcej wpisów w kategorii Gimnazjum