Dzieci — dzieciom!

Dnia 4 lutego 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół w Niebocku należący do grupy muzycznej „Mansarda” i szkolnego kółka piosenki turystycznej, a także działający w kole teatralnym oraz w Szkolnym Kole „Caritas” odwiedzili dzieci dotknięte niepełnosprawnością i przebywające na co dzień w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej Wsi. Uczniowie naszej szkoły uświetnili dzieciom DPS‑u zorganizowaną dla nich zabawę karnawałową. Zespoły muzyczne pod kierownictwem P. Jadwigi Rajtar – Żaczek zachwycały swoim pięknym śpiewem oraz grą instrumentalną. Z kolei koło teatralne prowadzone przez P. Małgorzatę Adamską przedstawiło w formie sztuki scenicznej bajkę pt. „Żelazne trzewiczki”. Nie ma wątpliwości, że zarówno występującym, jak i wspaniałej widowni spotkanie to przyniosło wiele korzyści i dostarczyło mnóstwa miłych wrażeń i radości. Jesteśmy wdzięczni siostrom zakonnym prowadzącym Dom Pomocy za ciepłe i życzliwe przyjęcie nas w swoich progach. To, że możemy nieść radość innym potrzebującym zawdzięczamy P. Kazimierzowi Barańskiemu, który nie ustaje w mobilizowaniu nas do działań związanych z wolontariatem i za to w imieniu dyrektor szkoły P. Bożeny Chorążak składamy serdeczne podziękowania. Słowa wdzięczności należą się również Radnemu Wsi Niebocko, P. Tomaszowi Żaczkowi za to, że bardzo aktywnie towarzyszył nam w realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy również pani dyrektor szkoły za zorganizowanie wyjazdu działającym w szkole grupom. Wierzymy, że kontynuowane przez „Mansardę”, a rozpoczęte przez SK „Caritas” działania, będą nieustannie otwierać oczy oraz serca dzieci na potrzeby innych. Sprawią też, że staną się bardziej wrażliwe, nauczą się pokory i przełamią strach oraz wszelkie bariery w integrowaniu się z dziećmi niepełnosprawnymi.

Małgorzata Adamska

 

 

Tagi: , , ,