WAŻNE TERMINY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół w Niebocku ustala terminy związane z klasyfikacją semestralną:

  • 2 — 3 stycznia 2018r. — wychowawca przekazuje przez uczniów informacje dla rodziców
    o proponowanych ocenach niedostatecznych,
  • do 5 stycznia 2018r. — odbiór informacji zwrotnych podpisanych przez rodziców,
  • do 10 stycznia 2018r. -wychowawca przekazuje przez uczniów informacje dla rodziców
    o proponowanych ocenach semestralnych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • do 13 stycznia 2018r. — odbiór informacji zwrotnych podpisanych przez rodziców,
  • do 24 stycznia 2018r. — klasyfikacja semestralna z zajęć edukacyjnych i zachowania,
  • dnia 26 stycznia 2018r. odbędzie się spotkanie z rodzicami.

Ponadto informuję, że dnia 22.12.2017r. zajęcia edukacyjne odbywać się będą do godziny 11.00 ( lekcje skrócone). O godz. 11.00 na sali gimnastycznej obejrzymy z całą społecznością szkolną „Opowieść wigilijną” w wykonaniu naszych uczniów, na którą zapraszamy również rodziców. Spotkanie zakończy się ok. godz. 12.30.

Odwozy uczniów dojeżdżających o godz. 12.30.

Bożena Chorążak

 
 

Więcej wpisów w kategorii Bez kategorii