Hej kolęda, kolęda…

Popularny niegdyś bożonarodzeniowy zwyczaj kolędowania z gwiazdą, szopką czy turoniem należy dziś do rzadkości i spotykany jest głównie na wsiach. Uczniowie klas II i III b, stworzyli barwny orszak kolędników, który przybył do naszego przedszkola. Przygotowane przez uczniów w/w klas przedstawienie, pod kierunkiem Pani S. Zajdel, pt.: „Hej, kolęda, kolęda”, wprowadziło wszystkich w ten magiczny świąteczny czas. Grupa „Słoneczka” bardzo dziękuje starszym kolegom za wizytę w naszym przedszkolu.

B.Dż.

 
 

Więcej wpisów w kategorii Przedszkole