Podsumowanie działalności Szkolnego Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas skupia w swoich szeregach młodzież gimnazjalną, która jednak już od najmłodszych lat, bo zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej wdrażana jest do podejmowania dzieł miłosierdzia. Zachęcanie do działalności charytatywnej ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka oraz zwrócenie uwagi na otaczający nas świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez  czynienie dobra na rzecz ludzi szczególnie potrzebujących.

Do takiej działalności w Przedszkolu oraz Szkole Podstawowej nieustannie zachęca Pani Halina Żak – Ruszel oraz Pan Piotr Ruszel, a dzieci przedszkolne i szkolne chętnie ją  podejmują. Efekty tej współpracy są naprawdę wspaniałe, co wyraża się w poniższym zestawieniu:

  1. 622 kg zużytych baterii przekazanych do Green Office – CO Ecologic
  2. 1,5 tony plastikowych zakrętek na rzecz Fundacji „CZAS NADZIEI” w Sanoku.
  3. 87 zużytych telefonów komórkowych „Dla Ernesta” z Haczowa.
  4. „Dary” w postaci słodyczy i środków czystości dla rzeszowskiego Hospicjum — przekazane dwukrotnie.
  5. „Mikołaj dla wszystkich dzieci” – organizacja paczek mikołajkowych.

Włączanie się młodego pokolenia w taką właśnie działalność  formuje  przyszłą kadrę wolontariuszy doskonale znających problematykę dobroczynności. Równocześnie daje gwarancję ukształtowania człowieka o silnej odpowiedzialności za drugą osobę, który w przyszłości może sam animować charytatywne przedsięwzięcia. Dlatego młodzież gimnazjalna funkcjonuje w ramach Szkolnego Koła Caritas, działającego u nas pod nadzorem dyrekcji i włączającego się na zasadzie wolontariatu w charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą działalność Caritas Diecezji Przemyskiej.

Chociaż Szkolne Koło Caritas powołane zostało dopiero w tym roku szkolnym, to już może się pochwalić swoimi osiągnięciami.

  1. 10 ton makulatury przekazanej fundacji budującej studnie w Afryce (wyszliśmy z inicjatywą i zaangażowaliśmy w akcję całą gminę Dydnia).
    Podziękowania od Fundacji oraz informacja o tym, na jaki cel została przekazana makulatura zostały już umieszczone na stronie szkoły -> Akcja „Studnia dla Afryki” zakończona).
  2. Pomoc materialna (pieniądze w ilości 200 zł zebrane przez wolontariuszy SKC) dla siostry Rozalii — rodaczki pracującej w Domu Sierot w Kamerunie. (art. gminadydnia.pl: Prośba o pomoc na misje w Kamerunie dla Siostry Rozalii z Niebocka).

Takiego rodzaju organizacje szkolne spełniają bardzo ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły, dlatego zadaniem opiekunów SKC jest nieustanne wskazywanie dzieciom i młodzieży różnego rodzaju możliwości czynnej miłości bliźniego i kształtowanie ich wrażliwości  na potrzeby innych poprzez wspólnotowe działanie.

 

M.A.

 

Tagi: ,