Zespół „Kalina” powrócił z Białorusi

W dniach 9–13.01.2015 r. średnia i starsza grupa Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina”, działającego przy naszej placówce oświatowej uczestniczyła w IX Międzynarodowym Festiwalu „My Razem”, w Brześciu na Białorusi. Zespół Kalina był jednym z 8 zespołów ludowych i jedynym w tej kategorii z Polski.
Już sama możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży w festiwalu wzbudziła wiele radosnych emocji. Jednak nie ma nic za darmo!
Wyjazd poprzedziła ciężka i wytrwała praca. Kiedy koledzy odpoczywali od zajęć dydaktycznych, członkowie zespołu pod kierunkiem wymagającego, ale bardzo oddanego swej pracy choreografa Pana Tomasza Rożka wzbogacali swoje taneczne umiejętności.
Należy nadmienić, że zespół średniej i starszej grupy we wrześniu 2014 roku został poważnie zreorganizowany, bowiem pożegnali się z nim gimnazjaliści, którzy ukończyli szkołę.
Motywacja ze strony rodziców, zapał do pracy samych uczniów, argumenty i zaangażowanie często wykraczające poza obowiązki pedagogiczne Pani Beaty Ziółkoś‐Florek i Pani Beaty Dżoń, piękne stroje ludowe, które „Kalina” posiada dzięki dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dydni — Panu Jackowi Adamskiemu, przełożyło się na nasz ogromny sukces.
Nasz młody zespół pokazał swe umiejętności taneczne, wykonując krakowiaka i tańce przeworskie, natomiast starszy zatańczył tańce lubelskie i rzeszowskie.
To, że możemy prowadzić zajęcia taneczne, a następnie reprezentować naszą Ojczyznę wśród różnych narodów świata zawdzięczamy:
— Panu Jerzemu F. Adamskiemu – Wójtowi Gminy Dydnia,
— Panu Zygmuntowi Błażowi – Staroście Powiatu Brzozowskiego.
Nasze wyjazdy często wspierane są również przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
Wszystkim ofiarodawcom, za wszelką okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Bożena Chorążak