Zajęcia edukacyjne „Zatrzymaj się i żyj!”

9 grudnia 2014 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych oraz właściwego zachowania na terenie kolejowym w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Szkolenie to przeprowadziła pani instruktor Zofia Żelazko, przedstawiciel Zakładu Linii kolejowych w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Pani instruktor przedstawiła przykłady niewłaściwych zachowań na terenie kolejowym, kary za nieprzestrzeganie przepisów, oraz skutki, jakie może ponieść człowiek łamiący je.

Po prezentacji uczniowie brali udział w dyskusji, zadawali pytania, otrzymywali nagrody  za zaangażowanie w zajęcia, a na zakończenie szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”.

Beata Holik