Święto Komisji Edukacji Narodowej

Nauczyciel to...

„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce – za dar najpiękniejszy, za Serce”.

Tymi słowami dnia 14 października br. rozpoczęta została uroczysta akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej . Cała społeczność szkolna w odświętnych strojach zgromadziła się na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, aby w niej uczestniczyć. Program artystyczny został przygotowany przez Samorząd Szkolny pod okiem jego opiekunów. Wzięli w nim udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz szkoły podstawowej i przedszkola.
W przygotowanym Koncercie Życzeń, występujący przekazali wszystkim pracownikom oświaty, a także sobie – uczniom, serdeczne życzenia. Do życzeń dołączono okazjonalną poezję oraz piosenki, zarówno w wykonaniu chóru, jak i solistek. Nastrój przygotowanego przez uczniów programu udzielił się wszystkim i na nowo uświadomił zebranym, jak ważnym zadaniem jest zdobywanie wiedzy, a jeszcze ważniejszym jej przekazywanie. Wypowiedziane to zostało w wierszach:

„Powiem Wam o nim najprościej:
To wasz Przyjaciel.
Świat otwiera przed Wami na oścież
Jak okno w dusznej chacie…
[…] On Wam pokaże wysokie cele,
Do których iść trzeba z wolą upartą.
Zdejmijcie czapkę przed nauczycielem
Bo warto”.

(M. Terlikowska, Przyjaciel)

***

„Chcesz być kimś w życiu to się ucz,
abyś nie zginął w tłumie.
Nauka bowiem – to potęgi klucz!
W tym moc, kto więcej umie.
I zważ, nie popchną tego wstecz
Ani pochłoną fale,
Kto umie choćby jedną rzecz,
Lecz umie doskonale”.

(Ignacy Baliński)

Do swoich podziękowań uczniowie dołączyli symboliczną różę, obdarowując nią wszystkich nauczycieli wraz z osobistymi już życzeniami.

Po zakończeniu akademii głos zabrała Pani dyrektor Bożena Chorążak. Krótko przypominając historię Komisji Edukacji Narodowej, zwróciła uwagę na jej ogromne znaczenie dla społeczeństwa. Następnie wyróżniła i nagrodziła nauczycieli za ich szczególne osiągnięcia pedagogiczne oraz pracowników obsługi za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych zadań i obowiązków. Nie zapomniała również o wszystkich uczniach, którym przypomniała, że są jednym z najważniejszych ogniw tworzących Instytucję Edukacji.
Radosna atmosfera tego święta udzieliła się wszystkim i w takim też nastroju została zakończona oficjalna część uroczystości.

Radzie Rodziców składamy gorące podziękowania za osłodzenie nam tego święta.

MA

 
 

Więcej wpisów w kategorii Gimnazjum